Jaka powinna być właściwa strategia przy ekspansji do USA

Odpowiednia strategia ekspansji zagranicznej

Twoja firma musi mieć opracowany plan, zgodnie z którym będzie realizować proces wejścia na rynek amerykański. Możliwości jest kilka, a wybór odpowiedniej to proces, w którym bierzemy pod uwagę szczegółowe informacje na temat Twojej firmy, produktu, obecnych systemów sprzedaży, możliwości finansowych i organizacyjnych.

  • Eksport pośredni

Polega na znalezieniu w USA partnera, który będzie sprzedawał Twoje produkty na terenie Stanów. Zazwyczaj realizuje się poprzez nawiązanie kontaktów online lub poprzez udział w targach na terenie USA.

  • Eksport bezpośredni

Polega na pominięciu pośrednika i prowadzeniu eksportu do odbiorców końcowych w USA, np. sieci handlowych. Wymaga większego zaangażowania oraz kompetencji osób znających się na handlu zagranicznym.

  • White label

Polega na znalezieniu w USA firm, które sprzedają podobne produkty i zaoferowaniu im produkcji pod ich marką.

  • Licencja

Polega na udzieleniu partnerowi amerykańskiemu licencji na sprzedaż wyrobu opartego o unikalny, opatentowany know-how. Wymaga posiadania unikalnego rozwiązania.

  • Pozyskanie dystrybutora w USA

Polega na zawarciu umowy z firmą dystrybuującą produkty na terenie USA. Dystrybutorem może być właściciel sieci sprzedaży (np. sieci marketów budowlanych), lub firma zaopatrująca sklepy różnych sieci.

  • Pozyskanie agenta w USA
Polega na zawarciu umowy agencyjnej z firmą, która będzie zbierać zamówienia w USA w zamian za prowizję. Umowa agencyjna jest często praktykowana i nierzadko stanowi pierwszy etap ekspansji do USA.
 
  • Partnerstwo

Polega na utworzeniu w USA spółki w joint-venture z amerykańskim partnerem. Polska firma wnosi do niej kapitał, oraz zasoby produktowe i know-how, a amerykański partner swoje doświadczenie, relacje na rynku oraz operacyjne kierowanie firmą.

  • Utworzenie oddziału w USA

Polega na faktycznym uruchomieniu w USA biura (przedstawicielstwa) zajmującego się kompleksowo sprzedażą produktów na rynek USA. Amerykańska filia realizuje zadania marketingowe i sprzedażowe, a także nadzoruje magazynowanie, logistykę, itp.

  • Przejęcie amerykańskiej firmy

Polega na przejęciu (kupnie) amerykańskiej firmy z tej samej branży i prowadzenie działalności w USA pod jej szyldem. Pozwala na wykorzystanie istniejącej już na rynku marki, a także jej doświadczonych pracowników, posiadanych relacji biznesowych, kanałów dystrybucji. itp. Do zasobów firmy amerykańskiej dodaje się zalety polskiej firmy, np. poszerzając asortyment o produkty wytwarzane w Polsce lub przeniesienie produkcji do Polski.

Dokładniejszy opis poszczególnych modeli znajdziesz w naszych pozostałych artykułach.

Dodaj komentarz