Rejestracja kosmetyków w FDA

Rejestracja kosmetyków w FDA

Z wyjątkiem kosmetycznych dodatków koloryzujących, produkty kosmetyczne nie podlegają obowiązkowej rejestracji i zatwierdzeniu przed wprowadzeniem do obrotu przez FDA (Food and Drug Administration), czyli Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Jednak obowiązkiem firmy kosmetycznej jest upewnienie się, że jej produkty i składniki są bezpieczne i odpowiednio oznakowane zgodnie z przepisami FDA dotyczącymi kosmetyków. Program Dobrowolnej Rejestracji Kosmetyków (Voluntary Cosmetic Registration Program – VCRP) to system raportowania, z którego mogą korzystać producenci, firmy pakujące i dystrybutorzy produktów kosmetycznych znajdujących się w dystrybucji komercyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Po zakończeniu rejestracji zakład kosmetyczny otrzyma numer rejestracyjny w FDA. Numer ten pozwoli zidentyfikować firmę w FDA, a także pomoże w procesie odprawy celnej. Świadectwo rejestracji FDA jest ważne przez jeden rok, a kopia świadectwa rejestracji FDA może służyć jako dowód rejestracji przed amerykańskimi organami celnymi, importerami, dystrybutorami i innymi punktami handlowymi.

Dodaj komentarz