Rejestracja produktów spożywczych w FDA

Rejestracja produktów spożywczych w FDA

Wszystkie zakłady, które produkują, przetwarzają, pakują i przechowują żywność, napoje i suplementy diety sprzedawane w USA, muszą zarejestrować się w FDA (Food and Drug Administration), czyli Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Aby zostać zarejestrowanym, firmy mające siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi muszą mieć przypisanego przedstawiciela w USA, który będzie głównym punktem kontaktowym FDA w imieniu firmy zagranicznej. 

Po zakończeniu rejestracji, obiekt otrzyma od FDA 11-cyfrowy numer rejestracyjny. Numer rejestracyjny FDA pozwoli zidentyfikować firmę w FDA, a także umozliwia dokonanie odprawy celnej. Świadectwo rejestracji FDA jest ważne przez jeden rok, a kopia świadectwa rejestracji może służyć jako dowód rejestracji przed amerykańskimi organami celnymi, importerami, dystrybutorami i innymi punktami handlowymi.

Oprócz powyższego, FDA wymaga od większości firm, które produkują żywność o przedłużonej trwałości (w puszkach, butelkach, słoikach, pakowaną próżniowo itp.) niskokwasową żywność w puszkach (LACF, pH powyżej 4,6) lub żywność zakwaszoną (AF, pH poniżej 4.6) uzyskania numeru rejestracyjnego Food Canning Establishment (FCE) przed eksportem i dystrybucją na rynku amerykańskim.

W 2016 r. FDA opublikowała nowe rozporządzenie dotyczące etykietowania żywności, napojów i suplementów diety, obejmujące tabelę wartości odżywczych, wartości dzienne, wielkość porcji itp. Zgodnie z nowym rozporządzeniem FDA, etykiety żywności, napojów i dietetycznych suplementy muszą zawierać informacje o składnikach odżywczych, które są zgodne z nowymi wymaganiami FDA w odniesieniu do układu etykiet, nazw składników odżywczych i dokładnych ilości oraz obliczania procentowej wartości dziennego zapotrzebowania. Problemy z etykietowaniem są często główną przyczyną opóźnień w dopuszczeniu producenta przez FDA oraz zatrzymań importowych.

Dodaj komentarz