Miesiąc: listopad 2022

Rejestracja kosmetyków w FDA

Rejestracja kosmetyków w FDA Z wyjątkiem kosmetycznych dodatków koloryzujących, produkty kosmetyczne nie podlegają obowiązkowej rejestracji i zatwierdzeniu przed wprowadzeniem do obrotu przez FDA (Food and Drug Administration), czyli Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Jednak obowiązkiem firmy kosmetycznej jest upewnienie się, że jej produkty i składniki są bezpieczne i odpowiednio oznakowane zgodnie z przepisami FDA […]

Rejestracja urządzeń medycznych w FDA

Rejestracja urządzeń medycznych w FDA Zgodnie z amerykańskimi przepisami FDA (Food and Drug Administration), czyli Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków dotyczącymi urządzeń medycznych, wszystkie zakłady produkujące urządzenia medyczne, które opracowują, produkują, pakują, montują, etykietują, eksportują lub importują urządzenia medyczne, są zobowiązane do zarejestrowania się w FDA (FDA Device Establishment Registration). Zarejestrowany zakład produkujący urządzenia […]

Rejestracja produktów spożywczych w FDA

Wszystkie zakłady, które produkują, przetwarzają, pakują i przechowują żywność, napoje i suplementy diety sprzedawane w USA, muszą zarejestrować się w FDA (Food and Drug Administration), czyli Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Aby zostać zarejestrowanym, firmy mające siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi muszą mieć przypisanego przedstawiciela w USA, który będzie głównym punktem kontaktowym FDA w imieniu […]