Miesiąc: październik 2022

Pozyskanie agenta w USA

Pozyskanie agenta w USA Polega na zawarciu umowy agencyjnej z firmą, która będzie zbierać zamówienia w USA w zamian za prowizję. Umowa agencyjna jest często praktykowana i nierzadko stanowi pierwszy etap ekspansji do USA. Umowa agencyjna jest często wymieniana obok umowy dystrybucyjnej. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w przypadku umowy agencyjnej, agent […]

Pozyskanie dystrybutora w USA

Pozyskanie dystrybutora w USA Polega na zawarciu umowy z firmą dystrybuującą produkty na terenie USA. Dystrybutorem może być właściciel sieci sprzedaży (np. sieci marketów budowlanych), lub firma zaopatrująca sklepy różnych sieci. Pozyskanie dystrybutora w USA jest rodzajem eksportu pośredniego. Polska firma sprzedaje swoje towary amerykańskiemu dystrybutorowi, który następnie dokonuje ich sprzedaży do sklepów lub ostatecznych […]

Przejęcie amerykańskiej firmy

Przejęcia amerykańskiej firmy Polega na przejęciu (kupnie) amerykańskiej firmy z tej samej branży i prowadzenie działalności w USA pod jej szyldem. Pozwala na wykorzystanie istniejącej już na rynku marki, a także jej doświadczonych pracowników, posiadanych relacji biznesowych, kanałów dystrybucji. itp. Do zasobów firmy amerykańskiej dodaje się zalety polskiej firmy, np. poszerzając asortyment o produkty / […]

Utworzenie oddziału firmy w USA

Utworzenie amerykańskiego oddziału firmy Polega na faktycznym uruchomieniu w USA biura (przedstawicielstwa) zajmującego się kompleksowo sprzedażą produktów lub usług na rynek USA. Amerykańska filia realizuje zadania marketingowe i sprzedażowe, a także nadzoruje magazynowanie, logistykę, itp. Utworzenie oddziału w USA, podobnie jak utworzenie spółki joint-venture (Partnerstwo), wiąże się ze zbudowaniem znacznej skali działalności w Stanach Zjednoczonych. […]

Utworzenie partnerstwa w USA

Partnerstwo i spółki joint-venture w USA Utworzenie partnerstwa polega na zawiązaniu w USA spółki w joint-venture (lub podobnej) z amerykańskim partnerem. Polska firma wnosi do niej kapitał, oraz zasoby produktowe i know-how, a amerykański partner swoje doświadczenie, relacje na rynku oraz operacyjne kierowanie firmą. Partnerstwo jest formą dedykowaną dla firm, które zamierzają zbudować na amerykańskim […]

Licencjonowanie produktów do USA

Licencjonowanie produktów na rynek USA Polega na udzieleniu partnerowi amerykańskiemu licencji na sprzedaż wyrobu opartego o unikalny, opatentowany know-how. Wymaga posiadania unikalnego rozwiązania. Polska firma, posiadająca unikalny produkt bądź technologie, może udzielić licencji na korzystanie z niej na terenie Stanów Zjednoczonych w zamian za opłatę licencyjną. Licencjobiorca bierze na siebie wszelkie dalsze czynności związane z […]

White label i private label w USA

Sprzedaż w modelu white label i private label w USA Sprzedaż w modelu white label (ang. „biała metka”) polega na sprzedaży produktów bez marki (loga) producenta. Produkty takie mogą być później opatrzone różnymi markami, które określa się jako private label. W tego rodzaju produkcji znaczenie ma cena i jakość produktów. Pomijana jest wartość (renoma) ich […]

Eksport bezpośredni do USA

Eksport bezpośredni do USA – wady i zalety Eksport bezpośredni polega na samodzielnym, realizowanym z terenu Polski, poszukiwaniu nabywców na produkty na terenie Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj realizuje się poprzez nawiązanie kontaktów online lub poprzez udział w targach na terenie USA. W odróżnieniu od eksportu pośredniego, eksport bezpośredni cechuje się pominięciem pośrednika i samodzielnym prowadzeniem działań […]