White label i private label w USA

Sprzedaż w modelu white label i private label w USA

Sprzedaż w modelu white label (ang. „biała metka”) polega na sprzedaży produktów bez marki (loga) producenta. Produkty takie mogą być później opatrzone różnymi markami, które określa się jako private label.

W tego rodzaju produkcji znaczenie ma cena i jakość produktów. Pomijana jest wartość (renoma) ich marki. Produkty takie należą do niskiej lub średniej półki cenowej i są kierowane do masowego odbiorcy. Znaleźć je można z marketach i sieciach handlowych.

Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. brak konieczności ponoszenia nakładów marketingowych na budowę rozpoznawalności i renomy marki. Sprzedaż dokonywana jest między przedsiębiorstwami. Firma z USA zamawia produkcję w Polsce, a polska firma realizuje zamówienie i dostarcza towar do zamawiającego w USA. Dystrybucją produktów zajmuje się już amerykański nabywca. Często produkty opatruje swoją marką (private label), która jest już rozpoznawalna w USA.

Wadą tego rozwiązania jest uzależnienie producenta od zamawiającego. W przypadku zakończenia współpracy, zamawiający który posiada sieć sprzedaży w USA, może stosunkowo łatwo zlecić produkcje innej firmie, w innej części świata. Natomiast producent zostaje całkowicie pozbawiony kanału sprzedaży.

Dodaj komentarz