Utworzenie oddziału firmy w USA

Utworzenie amerykańskiego oddziału firmy

Polega na faktycznym uruchomieniu w USA biura (przedstawicielstwa) zajmującego się kompleksowo sprzedażą produktów lub usług na rynek USA. Amerykańska filia realizuje zadania marketingowe i sprzedażowe, a także nadzoruje magazynowanie, logistykę, itp.

Utworzenie oddziału w USA, podobnie jak utworzenie spółki joint-venture (Partnerstwo), wiąże się ze zbudowaniem znacznej skali działalności w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańska spółka, będąca spółką-córką polskiej firmy, jest najlepszym „przedłużeniem” działalności na rynek USA. Filia jest podmiotem kontrolowanym przez polską spółkę-matkę, która decyduje o wszelkich aspektach działalności biznesowej w USA. Posiadanie oddziału w formie amerykańskiej spółki pozwala uzyskać większą wiarygodność w oczach amerykańskich partnerów, którzy z zasady wolą prowadzić interesy z osobami i firmami które znają i które działają wg amerykańskiego prawa i kultury biznesowej. Każda licząca się firma zagraniczna, która prowadzi operacyjną działalność w USA, posiada tam swoje oddziały lub przedstawicielstwa.

Filia amerykańska posiada naturalną i niezbywalną przewagę konkurencyjną nad firmami z innych krajów. Amerykanie mając do wyboru współpracę z firmą posiadającą biuro w USA lub z firmą zagraniczną, wybiorą tą pierwszą.

Otwarcie oddziału w USA wiąże się z koniecznością ponoszenia początkowych kosztów, rekrutacji lokalnych pracowników, itp. Wydaje się jednak, że są to procesy naturalne przy jakiejkolwiek działalności biznesowej czy to w Polsce czy za granicą, więc ciężko klasyfikować je jako wady.

Dodaj komentarz