Utworzenie partnerstwa w USA

Partnerstwo i spółki joint-venture w USA

Utworzenie partnerstwa polega na zawiązaniu w USA spółki w joint-venture (lub podobnej) z amerykańskim partnerem. Polska firma wnosi do niej kapitał, oraz zasoby produktowe i know-how, a amerykański partner swoje doświadczenie, relacje na rynku oraz operacyjne kierowanie firmą.

Partnerstwo jest formą dedykowaną dla firm, które zamierzają zbudować na amerykańskim rynku istotną skalę działalności. W przeciwieństwie od prostych działań eksportowych, partnerstwo pozwala natychmiast nawiązać relacje biznesowe w USA i pozyskać istotny udział w rynku.

Firma polska wraz z amerykańskim partnerem dzielą się ponoszonym ryzykiem oraz osiąganymi zyskami. Posiadanie lokalnego partnera umożliwia dotarcie do liczniejszej grupy dystrybutorów i kontrahentów, a także inwestorów zainteresowanych wniesieniem swojego kapitału do przedsięwzięcia. Polska firma odpowiada za dostawę towarów / usług, a amerykański partner za operacyjną działalność w USA.

Partner posiadający odpowiednie relacje biznesowe może z dnia na dzień zapewnić przychody i zyski przedsięwzięciu.

Do zalet zaliczyć należy konieczność dzielenia się udziałami w amerykańskiej spółce oraz rozłożenie procesu decyzyjnego na obu partnerów.

Dodaj komentarz