Eksport pośredni do USA

Eksport pośredni do USA - wady i zalety

Eksport pośredni polega na znalezieniu w USA partnera, który będzie sprzedawał Twoje produkty na terenie Stanów. Zazwyczaj realizuje się poprzez nawiązanie kontaktów online lub poprzez udział w targach na terenie USA.

Do zalet eksportu pośredniego zaliczymy niski koszt początkowy, który jest zachętą dla eksporterów. Wynika z faktu, iż producent nie ponosi nakładów marketingowych, osobowych, magazynowych, itp. Tymi sprawami zajmuje się partner w USA. Zadania eksportera ograniczają się do załadunku i wysyłki towaru.

Niestety, pociąga to za sobą liczne konsekwencje. Przede wszystkim na dużym amerykańskim rynku bardzo trudno znaleźć dystrybutora, który chciałby sprzedawać nikomu nieznany produkt. Jeśli nawet tak się stanie, wartość sprzedaży będzie niewielka. Dystrybutor zazwyczaj sprzedaje towary różnych firm i jeśli nie otrzyma odpowiedniego wsparcia marketingowego, jego nabywcy nie będą skłonni „przerzucić” się na produkty nowego, polskiego dostawcy.

Eksportując towar z Polski bez silnego zaangażowania w USA praktycznie konkuruje się z całym światem. Tą konkurencje firmy zauważają już na etapie poszukiwania dystrybutora. Są oni (dystrybutorzy) zalewani ofertami różnego rodzaju produktów z całego świata, w tym Europy, Azji, Afryki. Zachęcenie ich do sprzedaży właśnie tego, a nie innego produktu jest bardzo trudne. Zwłaszcza, że rynek jest duży i doświadczony, więc pośrednicy mają już wypracowane i stałe kanały dostaw produktów którymi handlują.

Eksport pośredni może okazać się skuteczny jedynie na małym rynku (USA do takich nie należą) lub jeśli marka jest bardzo silnie rozpoznawalna na danym rynku (polskie marki generalnie nie są silnie rozpoznawalne w USA).

Dodaj komentarz